Klein plattelandse gemeentes as ruimtes om brûe na die hele gemeenskap te bou

Schoeman, K and Van Schalkwyk, C (2013), Klein plattelandse gemeentes as ruimtes om brûe na die hele gemeenskap te bou: ’n Prakties-teologiese ondersoek (Small rural congregations as spaces where bridges can be built to the rest of the community: A practical-theological inquiry), Litnet Akademies, vol. 10, no. 3.   Opsomming  Klein plattelandse dorpies bestaan gewoonlik uit…

Read More